Kinderen

Bij de begeleiding van kinderen wordt steeds vertrokken vanuit een gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verder uitgeklaard, wordt wat info gevraagd over hoe uw kind functioneert en worden de verwachtingen afgestemd. Daarnaast worden ook een aantal praktische zaken besproken.

Afhankelijk van de vraag en de leeftijd van het kind wordt een individuele begeleiding opgestart of komt er ouderbegeleiding.

Bekijk hier hoe we te werk gaan.

Hoe gaan we te werk?

Individuele begeleiding

Bij een indivuele begeleiding zijn de eerste sessies vooral gericht op het onderzoeken van de beleving van het kind. Daarna wordt opnieuw met de ouders afgesproken om af te stemmen of en welke verdere begeleiding is aangewezen. Tijdens de begeleiding wordt op verschillende manier gewerkt. Dit kan op een creatieve manier zijn, met spel, met gesprekjes, ... Er wordt steeds gekeken wat het best aansluit bij de leefwereld en de interesses van het kind.

Ouderbegeleiding

Bij de ouderbegeleiding worden er tips meegegeven waarmee de ouders aan de slag kunnen en kan er samen gezocht worden naar handvaten om met bepaalde moeilijkheden van uw kind om te gaan.

IQ-test voor opstart logopedie

U kan bij ons terecht voor een intelligetieafname in functie van opstart logopedie. Hiervoor wordt 1 afspraak gepland met uw kind waarbij de test wordt afgenomen. Achteraf krijgt u steeds een verslag. Indien u dit wenst, kan er tijdens een gesprek wat toelichting worden gegeven bij de testafname en de resultaten.

Samenwerking met externen

Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, werken wij samen met andere betrokken partners. Dit kan bijvoorbeeld de school, een logopediste, kinderpsychiater, CLB, ... zijn. Dit gebeurt echter enkel wanneer u daar als ouder akkoord mee bent en u wordt hier steeds over op de hoogte gebracht.